Lån utan fast anställning

Published by:

Lån utan fast anställning

Lån utan fast anställning? Idag är det många människor som jobbar, men som saknar fast anställning. Vikariat är till exempel mycket vanligt inom vården, men även många andra branscher tillämpar vikariat och visstidsanställningar som förlängs efter hand. Man jobbar kanske heltid år efter år, men får ändå inte fast anställning. Detta är ett stort problem för dem det berör. Det är inte bara det att man saknar tryggheten i att veta att man har sitt jobb kvar, utan det är också mycket svårt att få ett lån utan fast anställning. Trots att man jobbar och tjänar lika mycket som den som har fast anställning, ställs man utanför möjligheten att till exempel låna pengar till bostad. Att det är svårt att få ett lån utan fast anställning beror på att långivaren vill veta att man kan betala tillbaka sitt lån. Inte bara idag, utan under hela lånets löptid. Saknar man fast anställning kan det vara svårt att bevisa för banken att man kommer att ha den inkomsten.

Inte omöjligt med lån utan fast anställning

Det behöver inte vara omöjligt att få ett lån utan fast anställning. Man kan söka på internet efter långivare som kan tänkas ge lån utan fast anställning. En hel del långivare gör en kreditprövning som är mer individuellt anpassad och tar större hänsyn till kundens egentliga betalningsförmåga, än till ett anställningskontrakt. Den som har projektanställning t ex, kan ju ha lika god betalningsförmåga som den med fast anställning, och det tar en del mindre långivare större hänsyn till. Om man tror själv att man kan klara ett lån utan fast anställning finns alltså vissa möjligheter att ordna det. Lån utan fast anställning Behöver du bara låna en mindre summa, på bara några tusenlappar är det inte några större problem att kunna få ett lån utan fast anställning. Då kan man välja ett smslån eller något annat så kallat mikrolån. Dessa söks enkelt via sms eller formulär på nätet och dessa långivare beviljar också lån utan fast anställning. Vill man låna en större summa än de små mikrolånen tillåter, kan man kanske få ett lån utan fast anställning om man kan lämna någon form av säkerhet. Har man ett hus eller en bil som betingar ett lite högre värde kan man få lån med dessa som säkerhet. Då tar ju inte långivaren hos www.PisCari.se lika stor risk och kan därför vara beredd att ge ett lån utan fast anställning. I vissa fall finns även speciella lån. Är man till exempel student, har man ju oftast ingen fast anställning eller inkomst. För denna grupp finns dock speciella studentlån, som man kan få om man skulle behöva köpa dator eller annat lite dyrare som man inte har pengar till på kontot. Man måste dock vara medveten om att man inte med hundra procent säkerhet kommer att beviljas lån utan fast anställning bara för att det finns långivare som säger sig erbjuda det. Det görs alltid en kreditprövning och då gäller det att man kan visa upp en god återbetalningsförmåga.

Några tips om man vill ta ett lån utan fast anställning

Det ställs lite högre krav på den som vill ta ett lån utan säkerhet och fast anställning. Det gäller därför att se till att man kan visa upp en så hög trovärdighet som möjligt när man ska söka. Först och främst bör man om möjligt se till att man inte har några betalningsanmärkningar eller annat som kan inverka negativt. Sen kan det vara bra att teckna ett så kallat låneskydd. Detta kan hjälpa vid eventuell sjukdom eller arbetslöshet. Kanske kan man få någon annan att gå med som låntagare, för att göra det lättare att söka lån utan fast anställning. Då får banken en större säkerhet och kan tänkas ge lån.

Låna utan fast anställning

Published by:

Låna utan fast anställning

Låna utan fast anställning? Att det är svårt att låna utan fast anställning är idag ett problem som är aktuellare än någonsin. Väldigt många människor står idag utan en fast anställning, trots att de jobbar år efter år. Projektanställningar, visstidsanställningar och vikariat är mycket vanligt ute på arbetsmarknaden. Detta ställer till stora bekymmer för den som behöver låna pengar. Att låna utan fast anställning kan vara mycket svårt. Tidigare var det i stort sett omöjligt att få låna utan fast anställning, men idag har det öppnats en del möjligheter.

De vanliga stora bankerna vill ta så små risker som möjligt när de lånar ut pengar. Därför krävs att man kan styrka sin inkomst, så de ser att man kan betala tillbaka sitt lån. Detta kan man ju inte göra om man vill låna utan fast anställning. Man kan visserligen styrka den inkomst man har just då, men inte visa att man kommer att ha den även i framtiden. Det säger sig självt att detta är ett stort problem för den som till exempel vill låna till bostad eller bil. Man har ju kanske minst lika stor inkomst som den som har fast anställning, men beroende på att man saknar det där anställningskontraktet kan man inte visa på framtida inkomster.

Det går att låna utan fast anställning

Att det är svårt att låna utan fast anställning behöver inte betyda att det är omöjligt. Möjligheten finns, och är förstås olika stor beroende på hur mycket pengar man behöver låna. Små summor är betydligt lättare att låna utan fast anställning. Rör det sig bara om summor mellan ett och fem tusen kronor, kan ett mikrolån ( bland annat så kallade sms-lån) vara ett alternativ. Dessa lån är lätta att ansöka om, det görs genom att fylla i ett formulär på nätet eller skicka ett sms. De ger snabbt svar, och blir man beviljad lånet får man pengarna på sitt konto nästan omedelbart. Man kan också oftast få låna utan fast anställning. Det kan också vara möjligt att ta ett lån med säkerhet om man vill låna utan fast anställning. Då sätter man ett hus, en bil eller liknande i säkerhet och ger därmed banken möjlighet att slippa ta så stora risker att de nekar lån. Men, som vanligt när det gäller låntagande, görs alltid en kreditprövning, så man kan inte vara säker på att få låna utan fast anställning även om långivaren kan bevilja sådana lån. Får man ett nekande svar hos en långivare kan man ju försöka på annat håll. En del långivare tillämpar en mer individanpassad kreditbedömning, där de tar större hänsyn till den faktiska återbetalningsförmågan än deklarerad inkomst.

Låna utan fast anställning

Högre krav för att låna utan fast anställning

Den som vill låna pengar utan fast anställning måste vara medveten om att det ställs större krav, än vad det hade gjort om han hade haft ett anställningskontrakt att visa upp. Man får förbereda sig lite och se till att man har så stor trovärdighet man kan när man möter långivaren. Man måste naturligtvis se till att man inte har betalningsanmärkningar eller andra tecken på att man inte klarar av att sköta sin ekonomi. Det kan också vara en god idé att be om att få teckna en försäkring som kallas låneskydd. Ett sådant skydd är till för att hjälpa till med återbetalningen av lånet om man skulle råka ut för något som gör att man får svårigheter att betala själv. Man kan mista jobbet eller bli sjuk, eller så kanske det inträffar något annat som förändrar livsvillkoren. Vill man låna utan fast anställning löper man kanske större risk än annars att t ex bli av med jobbet och då kan ett sådant skydd vara extra värdefullt.